Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti

23. 12. 2018

SDH Ostřetín za rok 2018

Program Výroční valné hromady 14.12.2018

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3. Zpráva o činnosti JSDH Ostřetín

4. Zpráva revizní rady

5. Předání ocenění

6. Plán práce na rok 2019

7. Schválení usnesení

8. Diskuze

9. Závěr

 

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín Vás prosím o minutu ticha k uctění památky zesnulých hasičů v loňském roce.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Ostřetíně v roce 2018 byla velmi bohatá na sportovní, kulturní i společenské události.

  V měsíci lednu byl na zasedání KSH Pardubice v Rokytně oceněn Pavel Tobiášek st. Záslužnou medailí Pardubického kraje za přínos pro rozvoj dobrovolného hasičstva. Další ,již tradiční akcí bylo zajištění odborných zkoušek mladých hasičů  dne 24.2.2018 v prostorách hasičárny a obecního úřadu, kterých se zúčastnilo 176 mladých hasičů z okresu Pardubice.Mladí hasiči zde získali 31 odborností.

              Další důležitou akcí bylo školení vedoucích mládeže, které proběhlo 2.3.-3.3.2018 v rekreačním zařízení Radost. Tyto zkoušky jsou nezbytné pro práci s dětmi. SDH Ostřetín má proškoleno devět vedoucích mládeže a tři rozhodčí pro požární sport.

          Dále jsme připravili tradiční hasičský ples dne 17.3.2018 a zahrála  kapela La Muzica a vystoupil kouzelník David Kopecký. Děkujeme návštěvníkům za přízeň a již připravujeme další ,který se bude konat  16.3.2019 v obecním sále.                  Sběr železa a svoz elektrospotřebičů se konal 7.4.2018.

  Velkou akcí v roce 2018 bylo předání nového dopravního automobilu výjezdové jednotce SDH Ostřetín u hasičárny v Ostřetíně dne 21.4.2018 za účasti významných hostů ze zastupitelstva obce a krajského úřadu-více ve své zprávě řekne velitel jednotky.

  Dne 4.5.2018 jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem Františkem Nykodýmem v kostele v Holicích. Po církevních obřadech byl uložen do rodinného hrobu. Čest jeho památce.

   V neděli 10.6.2018 se členové sboru podíleli na zajištění průběhu Zapomenuté bitvy, která se konala na hřišti Sokola Ostřetín a kopci Chmelnice. Zajišťovali jsme řízení dopravy, ozvučení  a technické prostředky z vybavení jednotky.                                                                                                                                                                                                   V sobotu 15.9.2018 jsme přijali pozvání od našich slovenských a polských kolegů dobrovolných hasičů a zúčastnili jsme se slavnostní bohoslužby v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové s našim historickým praporem. Další společnou akcí bylo pořádání posvícenské zábavy 6.10.2018 v obecním sále. K tanci a poslechu hrála skupina Rytmus a celý večer se nesl na téma „Nemocnice na kraji města“.

    V sobotu 10.11.2018 se v obecním sále v Ostřetíně konalo setkání Zasloužilých hasičů a držitelů Řádu sv. Floriána Pardubického kraje. Celá akce začala v deset hodin  za účasti hostů jako byli starosta obce Miloš Vlasák, hejtman Martin Netolický, vícehejtman Roman Línek, senátorka Miluše Horská, senátor Miroslav Antl, radní Pardubického kraje Hana Štěpánová a Pavel Šotola, starosta KSH Josef Bidmon, ředitel územního odboru HZS Svitavy Jaroslav Čermák, ředitel územního odboru HZS Pardubice Vratislav Černovský a starostové Okresních sdružení Pardubického kraje. Pro 220 hasičů a jejich doprovod byl připraven program sestavený z vystoupení přípravky SDH Ostřetín, mladších žáků SDH Horní Roveň, tanečního vystoupení žen z SDH Břehy, předvedení zásahových automobilů JSDH Ostřetín a JSDH Holice ,tomboly ,až po koncert Barevné muziky Františka Machače. Chci poděkovat členům za přípravu setkání, protože přípravy trvaly třičvrtě   roku. A že to byla akce povedená svědčí ohlasy od hasičů ze setkání. Tady mi dovolte přečíst dopis Zasloužilého hasiče z Lichkova:DOPIS…………

     Také musím zmínit náhlé úmrtí starosty SH ČMS Karla Richtera ke kterému došlo 18.8.2018 na Pyrokaru v Přibyslavi. Rozloučení proběhlo ve smuteční síni krematoria ve Strašnicích 28.8.2018.

 8.12.2018 proběhla v Přibyslavi volba nového starosty a tím byl zvolen do řádného sjezdu SH ČMS v roce 2020   pan Jan Slámečka z kraje Vysočina.

 

    Největší část práce SDH Ostřetín je věnována práci s mládeží. V roce 2018 má sbor 62 dětí a dorostu ve věku od tří do  osmnácti let. Schůzky probíhají každé úterý a pro mladé hasiče je zajištěna celoroční činnost ve hře Plamen .Naše přípravka se 28.4.2018 zúčastnila již tradičního setkání přípravek v Břehách. Kromě svého vystoupení přibyla i další disciplína a to železné hasičátko ,které splnili dva členové přípravky .Pro mladé hasiče jsme připravili  soustředění v rekreačním zařízení Radost ve dnech 7.5.-8.5.2018 na doladění disciplín hry Plamen, které jsme zúročili dne 12.5.2018 ve Dřítči na první části okresního kola. Mladší žáci zde obsadili první a jedenácté místo, starší páté místo. Druhá část proběhla o týden později na SPŠCH  v Pardubicích a zde mladší obsadili druhé a dvanácté místo a starší osmé místo. V běhu na 60m s překážkami obsadil v kategorii mladších žáků Štěpán Pištora krásné druhé místo z 68 závodníků. Dne 23.6.20018 se Kostěnicích konal závod ligy mladých hasičů okresu Pardubice a zde jsme obsadili v mladších druhé a desáté místo a ve starších sedmé místo. Po prázdninách jsme se připravovali na branný závod, který proběhl 14.10.2018 v Břehách. Mladší žáci obsadili 9.-13.-15.-32. místo a starší žáci 14.-15.místo. Děkuji mladým hasičům za přípravu a předvedené výkony. Také díky Martinu Kloučkovi za zajištění dopravy autobusem na jednotlivé závody. Nejen ve sportovní části se nám letos dařilo a  16.5.2018 proběhlo na HZS v Pardubicích vyhodnocení literární a výtvarné soutěže „PO Očima dětí  “a za náš sbor převzali cenu Rozálie Lienertová a Kateřina Krejčíková.

  Ani družstvo žen a mužů nezůstalo pozadu a na okrskové soutěži v Dolním Jelení družstvo žen obsadilo druhé místo a muži první místo. Bohužel pro práci na přípravě ostatních akcí sboru se družstva dospělých zúčastnila pouze tohoto závodu. Pro činnost dětí využíváme finanční podpory Obecního úřadu, firmy Innogy , firmy ADA Holice, dotací MŠMT a vlastních zdrojů-jako výnosy ze sběru železa ,plesu, výroby překážek pro ostatní sbory atd. Letos jsme doplnili sady dresů, hadic pro štafetu 4x60m ,nástřikové terče CTIF, podložky pod PHP, rozdělovač, stopky. Pro příští rok je opět podaná žádost o dotaci z MŠMT pro sportovní činnost a vybavení zázemí. Děkuji Zuzce Horčičkové za pomoc při podávání žádostí a jejich následné vyúčtování.

 

   Děkuji touto cestou všem členům SDH Ostřetín  za práci při zajištění všech akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů a obcí Ostřetín, vedoucím za přípravu mladých hasičů po celý rok, rodičům, sponzorům a příznivcům za podporu při naší práci. Děkuji starostovi Miloši Vlasákovi ,zastupitelstvu obce za podporu SDH a JSDH Ostřetín. Do roku 2019 přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

                       

 

Plán práce na rok 2019:

Leden, únor-příprava mladých hasičů na odborné zkoušky mládeže, školení vedoucích mládeže

Březen ,duben -zajistit průběh hasičského plesu a sběru železa v obci

Květen-zabezpečit průběh okresních kol mladých hasičů

Srpen-uspořádat posezení pro členy ,popřípadě zajistit jinou akci

Celoročně-připravovat podmínky pro chod kroužku mladých hasičů, podle možností zajistit účast na vybraných soutěžích mladých hasičů, dorostu ,družstev žen a mužů, zajistit po domluvě spolupráci na akcích pořádaných obcí, popřípadě jinými spolky v obci.