Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva velitele JSDH

3. 12. 2017

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky

Vážení spoluobčané, dovolte abych Vás seznámil s činností výjezdové jednotky v uplynulém roce 2017. Výjezdovou jednotku k dnešnímu dni tvoří 14 členů. V polovině letošního roku svoji činnost v jednotce ukončil  František Vosáhlo z důvodu změny bydliště. Touto cestou Fandovi děkuji za jeho odvedenou práci a přeji ať se mu daří v novém bydlišti.

Výjezdová jednotka k dnešnímu dni zasahovala u 29 událostí. Události byli různorodé, od odstraňování spadlých stromů, přes vyhledávání ztracených osob v lese až po požáry a dopravní nehody.

V letošním roce proběhla velká údržba a oprava na našem zásahovém automobilu MAN.

Dále se v letošním roce starostovi naší obce podařila získat dotace na nákup nového dopravní automobil. V této chvíli je vybrán dodavatel a do konce letošního roku má být vozidlo dodáno.

Již tradičně vyrazilo jedno družstvo 1+5 na soutěž Ježkovo peklo, která se konala 11.3. Naše družstvo se umístilo na krásném 4. místě. Družstvo tvořili: Voříšek Lukáš, Roček Jiří, Pírko Jan, Linert Jakub, Horčička Jiří a Vosahlo František. Všem zúčastněným děkuji za výborný výsledek v této náročné soutěži. Nemalý dík patří také podpůrnému týmu, který byl složen z našich žen.

Dne 11.4.2017 Proběhlo školení řidičů které nám zajistil pan Klouček st., školení bylo opět velice zajímavé a poučné a my touto cestou panu Kloučkovi moc děkujeme.

Dne 29.4.2017 se členové naší jednotky zúčastnili Vysockého krosového půlmaratonu kde zajistili zdravotní asistenci.

Dne 30.4.2017 naše jednotka asistovala při pálení čarodějnic.

Dne 23.5.2017 se konal praktický výcvik ve vyhledávání a záchraně osob ze zakouřeného prostředí. Zakouřené prostředí bylo simulováno zalepením zorníku masky neprůhledným papírem.

V sobotu 24.6.2017 se v odpoledních hodinách část výjezdové jednotky zúčastnila dětského dne který pořádal Sokol Ostřetín. Byla zde předvedena historická i současná hasičská technika a dětem byla předvedena veškerá naše výzbroj a výstroj.

V úterý 25.7.2017 od 23.00 hod proběhla odborná příprava členů JSDH Ostřetín v areálu RZ Radost na Horním Jelení. Jednotka cvičila vyhledávání osob, ohniska požáru v budově a evakuaci rekreačního zařízení.

Dne 26.9.2017 se konalo školení výjezdové jednotky na téma zásahy u dopravních nehod, poskytnutí předlékařské první pomoci, zásahy u dopravních nehod vozidel na alternativní pohon. Výcvik probíhal prakticky na dvoře před hasičskou zbrojnicí.

Dne 5.10.2017 Proběhla praktická odborná příprava na požár místní školy. Bylo zde vyzkoušeno vyvádění a vynášení osob ze zakouřeného prostředí za použití vyváděcích masek, bojové rozvinutí a poskytnutí předlékařské pomoci. Po ukončení cvičení bylo dětem provedeno školení na poskytnutí první pomoci.

Mimo tento výčet činností probíhají individuálně výcviky v dýchacích přístrojích, kontroly a údržby agregátů a výcviky s nimi. Členové jednotky jsou dále nápomocni i při údržbě naší obce ( kácení vzrostlých dřevin, mytí komunikace apod.).

Závěrem chci vyzdvihnout práci všech členů výjezdové jednotky, v letošním roce odvedli opravdu obrovský kus práce (například při vyhledávání pohřešovaných osob zásah trvá ohromě dlouhou dobu i za výrazně nepříznivých klimatických podmínek, dále při zásahu na požár RD v Čeradicích zásah trval přes 7,5 hodiny za výrazně nepříznivých klimatických podmínek, naše jednotka zde zajišťovala hašení a rozebírání konstrukcí z AZ). Někteří členové strávili jen při výjezdech až 40 hodin.

Obrovský dík patří také paní Vladislavě Maškové která nám věnovala 5 kusů zásahových přileb. Dále děkuji starostovi a celému obecnímu úřadu za výbornou spolupráci a podporu naší jednotky. Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví a štěstí.

                                                                                           František Markl