Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva starosty SDH

21. 12. 2017

Výroční zpráva SDH Ostřetín za rok 2017

Program Valné hromady 2.12.2017

1.Zahájení a přivítání hostů

2.Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3.Zpráva o činnosti JSDH Ostřetín

4.Zpráva revizní rady

5.Předání ocenění

6.Plán práce na rok 2018

7.Schválení usnesení

8.Diskuze

9.Závěr

 

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín Vás prosím o minutu ticha k uctění památky zesnulých hasičů v loňském roce.

   První schůze v roce 2017 se konala 10.1.2017 a tam jsme se domluvili na přesném plánu práce pro první čtvrtletí, a  zahájili ji  10.2.-11.2.2017 školením vedoucích mládeže v RZ Radost na Horním Jelení .V roce 2017 má SDH Ostřetín devět vedoucích a dva rozhodčí Vladislavu Maškovou a Jakuba Lienerta s platnými zkouškami. Vlaďka byla jako rozhodčí na Ježkově pekle, pískala memoriál Marie Mládkové na Dolním Jelení a krajské kolo dorostu v Moravské Třebové. Jakub byl rozhodčím na Memoriálu Jiřího Kerouše v Holicích a oba se účastní okresních kol, které pořádá OSH Pardubice.                        V sobotu 25.2.2017 naši členové ve spolupráci s ORM Pardubice připravili Odborné zkoušky mládeže pro celý okres Pardubice v prostorách hasičárny a Obecního úřadu. Zkoušek se zúčastnilo 159 mladých hasičů a za SDH Ostřetín splnilo zkoušku 25 dětí.

         Dne 18.3.2017 proběhl tradiční Hasičský ples v sále OÚ. Po loňském úspěchu mladších žáků s předtančením si letos připravila svoje vystoupení výjezdová jednotka s jedním hostem. Myslím ,že se zvoleným tématem Labutího jezera jsme se po několika trénincích, výběru kostýmů, kosmetických úpravách tanečníků zhostili výborně i podle ohlasu hostů na plese. Poděkování patří všem tanečníkům a Tomáši Dytrtovi za nezlomnou víru, že to dáme. Děkujeme Všem účastníkům za přízeň a těšíme se v roce 2018. Ples proběhne v sobotu 17.3.2018 a k tanci a poslechu bude hrát skupina „LA MUZICA“ a program plesu je zatím v přípravě.                                                    Další akcí, která proběhla 8.4.2017 byl sběr železa a svoz elektrospotřebičů v obci. Největší náplň práce v SDH Ostřetín je věnována práci s mládeží od tří do osmnácti let. V letošním roce máme v kroužku mladých hasičů a dorostu 47 dětí . Celoročně se scházíme v úterý v hasičárně a připravujeme se na soutěže hry Plamen a Ligy okresu Pardubice. V roce 2017 se nám podařilo dovybavit kroužek novými překážkami, technickými prostředky a dalším vybavením potřebným pro chod kroužku. Byly zakoupeny nové džberovky, sady hadic na 60m s překážkami, těžký rozdělovač a nová sada dresů, protože nám mladí hasiči povyrostli. Dále jsme si svépomocí vyrobili kladinu, bariéru a přeskok. Zde děkuji Jiřímu Ročkovi za svaření konstrukcí a ostatním členům za pomoc při kompletaci. Také jiří Roček provedl úpravu PS 12,kde vyměnil výtlačné hrdlo na čerpadle.   Pro tyto účely čerpeme dotaci z MŠMT, firmy INNOGY-poděkování Martině Špičákové za zprostředkování dotace, paní Markétě  Švancarové za zprostředkování finančního daru od firmy Pacifict Direct s.r.o.  a podpory Obecního úřadu. Nemalou částkou hradíme naši  činnost také ze svých příjmů z plesu a sběru železa.Při SDH Ostřetín se soutěží v požárním sportu účastní i družstvo žen a mužů.

Výsledky soutěží v roce 2017:                                                                               4.2.2017 - Kostěnické hrátky - přípravka 1.místo

14.4.-16.4.2017-Soustředění družstev mladších žáků -Mlýnek Veliny.Zde mladí hasiči trénovali jednotlivé disciplíny Hry Plamen.(poděkování  vedoucím………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    za organizaci a přípravu celého soustředění T.Dytrt,J.Lienert-kuchyň)

29.4.2017 -Lipoltice pohárová soutěž - mladší žáci 4.místo,14.místo,starší žáci 10.místo

13.5.2017 - Dříteč Plamen - mladší žáci 3.místo,14.místo,starší žáci 6.místo

20.5.2017 - Pardubice Plamen - mladší žáci 3.místo,12.místo,starší žáci 7.místo

21.5.2017 - Pardubice - okresní kolo dorostu  - Jaroslav Šlesinger 1.místo(100m,dvojboj,testy,ZPV)

                                     - Jaroslav Šlesinger 1.místo -výstup na věž

27.5.2017 - Horní Jelení - okrsková soutěž ženy-1.místo,muži 2.místo

10.6.2017 - Břehy - celostátní setkání přípravek

24.6.2017 - Moravská Třebová  - krajské kolo dorostu - J. Šlesinger 2.místo(100m,dvojboj,testy)

                                                 J. Šlesinger 1.místo - výstup na věž

22.7.2017 - Dolní jelení - Memoriál Marie Mládkové - muži 3.místo

26.8.2017 - Týníšťko - pohárová soutěž- muži 5.místo

30.9.2017 - Dolní Roveň - pohárová soutěž-muži 1.místo

15.10.2017 - Komárov - ZPV  - mladší žáci  6.místo , 19.místo , 23.místo , 30.místo , starší žáci 14.místo

        Děkuji všem vedoucím a soutěžícím za přípravu a předvedené výkony a také řidiči autobusu Martinu Kloučkovi za zajištění autobusu a bezpečné dopravení na závody a výlet.

Nezůstalo jen u sportovní činnosti, ale také se zástupci SDH Ostřetín zúčastnili oslav výročí Sboru dobrovolných hasičů v okolí: 3.6.2017 Horní Roveň , 10.6.2017 Uhersko , 19.8.2017 Dolní Jelení,16.9.2017  Litětiny a Dašice.Na všech těchto oslavách jsme prezentovali naši činnost a výjezdovou techniku.

        Za svoji pomoc dobrovolnému hasičstvu byla v dubnu na magistrátu v Pardubicích oceněna Vladislava Mašková Medailí OSH Pardubice III.stupně a dne 18.11.2017 dostal na shromáždění starostů v Černé za Bory Jaroslav  Šlesinger z rukou okresního starosty čestné uznání OSH Pardubice za sportovní výsledky v roce 2017.

             Pro družstvo starších žáků byl připraven výlet do Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem a návštěva ZOO v Olomouci, která proběhla 17.6.2017. Dospělé členy čekal výlet 23.9.2017 do Hasičského muzea v Přibyslavi a po přesunu návštěva Retroměstečka v Pardubicích. Výletní den jsme zakončili u Vlaďky při posezení  na Radosti.

               V polovině letošního roku proběhlo focení členů SDH Ostřetín a to z důvodu, že letos máme největší počet členů od založení SDH Ostřetín a každý člen ,který se zúčastnil fotografování obdržel papírovou fotku do ruky. Dále jsme nechali zhotovit fotografii Mladých hasičů s vedoucími a fotku výjezdové jednotky.

V letošním roce u nás ve sboru došlo i třem svatbám a to, když se vdala za hasiče do Platěnic Tereza Bidlová, na začátku září se oženil Bohumil Kučera(kterého jsme doprovázeli během celého svatebního dne),a také se nám vdala naše členka Blanka Březinová a také za ………….hasiče.

  Na začátku měsíce září naši zástupci přivítali prvňáčky ve škole a předali jim drobné dárky.

       V tomto roce proběhla změna ve složení výboru SDH Ostřetín, kde Roberta Tobiáška nahradil Lukáš Voříšek na místě náměstka starosty.

        Na závěr děkuji Všem členům za práci pro SDH, vedoucím za přípravu na závody, rodičům za pomoc při organizaci přípravy na soutěže, manželkám a parterům za pomoc a trpělivost, sponzorům a Obecnímu úřadu za pomoc při práci s mladými hasiči.

        Do Nového roku přeji Všem hodně zdraví a štěstí.

                                                                                                                                                                                                                          Martin Pištora

 

Plán práce na rok 2018:

Leden, únor-příprava mladých hasičů na odborné zkoušky, školení vedoucích mládeže

Březen-zajištění hasičského plesu a sběru železa

Srpen - uspořádat posezení pro členy SDH, popřípadě jinou akci

Říjen-zajistit posvícenskou zábavu

Listopad-zajistit setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v sále v Ostřetíně za podpory OSH Pardubice, KSH Pardubice a Pardubického kraje

Celoročně-zajistit chod kroužku mladých hasičů a účast družstev na soutěžích(děti, ženy, muži),dle dohody pomoci obci při zajištění akcí v obci, získávat finanční prostředky na chod kroužku mladých hasičů, získávat nové členy do SDH Ostřetín