Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele JSDH

31. 12. 2016

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky

 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás seznámil s činností výjezdové jednotky v uplynulém roce 2016.

Výjezdovou jednotku tvoří 16 členů. V letošním roce naše řady rozšířil Tvrdý Petr, Horčička Jiří a Pírko Jan.

Výjezdová jednotka měla k dnešnímu dni 11 zásahů.

 

Dne 12.1.2016 se konalo školení výjezdové jednotky na obsluhu motorových pil.

Počátkem března se část výjezdové jednotky začala připravovat na soutěž ježkovo peklo.

Dne 12.3.2016 proběhla v nočních hodinách soutěž Ježkovo peklo, na kterou jsme se vypravili již po čtvrté. Soutěž se konala v okolí Jihlavy. Vyjeli jsme v sobotu kolem dvanácté hodiny odpoledne a vrátili se v brzkých ranních hodinách kolem půl šesté oceněni krásným třetím místem. Na soutěži jsme měli třináct konkurentů, kteří byli dobře připraveni na to, co je čeká.Celou noc jsme přejížděli celkem na čtrnáct stanovišť, kde byly různé úkoly, ve kterých rozhodoval nejen čas, ale i správné provedení. Některé disciplíny se podobaly reálným zásahům, například na nás čekala dopravní nehoda nebo vyhledávání nebezpečných látek v zakouřeném prostoru. Celá soutěž je náročná jak fyzicky tak psychicky. Dále je zde nutná perfektní znalost bojového a cvičebního řádu, základy lezecké techniky, taktiky pro řešení MU a zásady v poskytování předlékařské první pomoci. Všem zúčastněným moc děkuji za perfektní umístění a za odhodlanost. Přípravy na tuto soutěž organizoval Lukáš Voříšek za pomoci Jiřího Ročka za což jim patří velký dík.

V pátek 25.3.2016 se členové výjezdové jednotky zúčastnili praktické odborné přípravy na HZS v Holicích. Témata přípravy - spojení při zásahu,použití dýchací techniky,zásady vyhledávání  osob ve vícepatrových budovách. Tato odborná příprava začala krátkou teorií a dále probíhala v budově o 3 nadzemních podlažích a jedním podzemním podlažím. Celá budova byla zakouřená a úkolem jednotek bylo nalezení a vyvedení popřípadě vynesení ohrožených osob ven z budovy. Tento výcvik probíhal až do brzkých ranních hodin.

Dne 23.4.2016 naši členové již tradičně zajišťovali zdravotní asistenci při pořádání Vysockého krosového půlmaratonu ve Vysoké u Holic.

Dne 27.4.2016 se konalo školení řidičů v hasičárně. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Kloučkovi st. za velmi přínosné a zajímavé školení.

Dne 4.6.2016  proběhly oslavy k 680letému výročí založení naší obce Ostřetín. Na těchto oslavách se prezentovala přípravka se svoji zbrusu novou pohádkou s hasičskou tématikou, která měla u obecenstva veliký úspěch.

   Výjezdová jednotka zde provedla ukázku zásahu na dopravní nehodu a poskytnutí předlékařské první pomoci. Dále bylo předvedeno použití vyváděcích pomůcek a u nejmenčích diváků sklidilo největší úspěch předvedení obleku proti sálavému teplu. Krom těchto praktických ukázek po celý den probíhala statická ukázka naší CAS a veškerého vybavení.

Ve čtvrtek 30.6.2016 se Jakub Lienert a Martin Pištora zúčastnili výcviku ve Flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě,kde se probíraly zásady hašení v uzavřených prostorech a 3D hašení.

Dne 1.11.2016 se konalo školení JSDH na téma přívodní vedení, dopravní vedení, spojení u zásahu, sebezáchrana z výšek a základy první pomoci.

Dne 21.11.2016 se konal praktický výcvik výjezdové jednotky. Výcvik byl zaměřen na požární zásah se záchranou osob. Členové jednotky byli rozděleni do 2 družstev. Každé družstvo provedlo kompletní zásah od ustavení techniky přes bojové rozvinutí až po záchranu osob z výšky.

Dne 9.12.2016 Jiří Horčička a Jan Pírko úspěšně složili zkoušky na nositele dýchací techniky a tím rozšířili počet členů výjezdové jednotky schopných zasahovat s dýchacím přístrojem na 14 z celkových 16 členů.

 

 

Mimo tento stručný výpis činností členové individuálně absolvují v průběhu celého roku výcviky s dýchacím přístrojem, periodické lékařské prohlídky, zajišťují údržby a opravy svěřené techniky a jsou nápomocni při údržbě naší obce (např. mytí místních komunikací, kácení vzrostlých dřevin atd.).

Na příští rok starosta obce podal žádost o dotaci na nákup DA, za což mu patří náš ohromný dík. Žádost byla schválena na GŘ HZS, takže pokud vše půjde podle plánu, tak by se náš vozový park mohl v příštím roce rozšířit o nový DA.

Závěrem chci poděkovat všem členům výjezdové jednotky za odvedenou práci a naprosto skvělou spolupráci.

 Velký dík patří také starostovi naší obce za výbornou spolupráci a podporu naší jednotky.

 

                                                                             František Markl