Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva starosty SDH

31. 12. 2016

Výroční zpráva SDH Ostřetín za rok 2016

Program Valné hromady 16.12.2016:

1. Zahájení  a přivítání hostů

2. Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3. Zpráva o činnosti JSDH Ostřetín

4. Zpráva revizní rady

5. Předání ocenění

6. Plán práce na rok 2017

7. Schválení usnesení

8. Diskuze

9. Závěr

 

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín  Vás prosím o minutu ticha k uctění památky našeho bratra hasiče Jiřího Novotného……………………………………………………..Děkuji

 

Rok 2016 pro náš sbor začal účastí v soutěži „Dobráci roku“,která začala již v roce 2015 a náš rozhlasový příspěvek se dostal na řadu mezi Vánočními svátky. Celkově jsme  v  Pardubickém kraji obsadili 19.místo.Děkuji všem za poslání hlasů do této soutěže. Dále naše činnost pokračovala podle schváleného plánu z Valné hromady a naší velkou akcí v únoru bylo pořádání odborných zkoušek mládeže, kterých se zúčastnilo 199 mladých hasičů z okresu Pardubice. Zkoušky pořádáme v prostorách hasičárny, tělocvičny a obecního úřadu  a v příštím roce se budou konat opět u nás 25.2.2017.

 Ve dnech  19.2.-20.2.2016 se v rekreačním zařízení Radost konalo školení vedoucích a rozhodčích mládeže. Za SDH Ostřetín složilo zkoušky 8 vedoucích a 2 rozhodčí. V měsíci březnu  jsme pořádali tradiční Hasičský ples, hrála skupina „LA MUZICA“ a nás těší velký zájem návštěvníků. V roce 2017 se bude ples konat 18.3.2017 v Obecním sále v Ostřetíně a tímto jste srdečně zváni. Na začátku měsíce dubna provedl sbor sběr starého železa a svoz elektrospotřebičů.   

Dne 4.6.2016 se sbor zúčastnil oslav 680.let od založení obce, kde předvedla svoji ukázku naše přípravka, tedy děti od tří do šesti let. V sobotu 11.6.2016 se zástupci SDH zúčastnili oslav založení hasičů v Sezemicích. 18.6.2016 se konaly oslavy založení SDH ve Vysoké u Holic, kde jsme předvedli naší techniku a mladší žáci zde předvedli své taneční vystoupení se kterým sklidili i veliký úspěch na našem plese. V sobotu 20.8.2016 proběhlo u hasičárny tradiční posezení členů a jejich partnerů ,příznivců a sponzorů SDH Ostřetín.

27.8.2016 jsme přijali pozvání na oslavy založení SDH v Horním Jelení, kde na opraveném náměstí proběhly ukázky techniky a zásahů jednotek z okolních sborů i profesionálních hasičů.

1.9.2016  zástupci SDH přivítali nové žáky základní školy a předali jim drobné dárky.  

V sobotu  8.10.2016 proběhla posvícenská zábava, kde hrála skupina „RYTMUS“ a pojali jsme ji ve filmovém stylu. Děkuji všem , kteří se zúčastnili v kostýmech i bez něj a díky za přízeň.                                                                                                                         Dne 26.10.2016 nás navždy opustil náš dlouholetý člen Jiří Novotný  se kterým jsme se rozloučili 2.11.2016 v místním kostele v Ostřetíně. Čest jeho památce.

V sobotu 19.11.2016 se v Černé za Bory konalo setkání představitelů SDH Pardubického okresu. Děkuji Vlaďce Maškové ,která na zasedání zastupovala náš sbor.Dne 6.12.2016 vedoucí mladých hasičů uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku v prostorách hasičárny.  Pozítří  18.12.2016 pomůžeme obci při tradičním zpívání u školy při podávání občerstvení.                                                                                                                                V letošním roce je největší část naší činnosti věnována práci s mladými hasiči. V SDH Ostřetín pracuje 48 dětí ve věku od tří do osmnácti let. Schůzky máme pravidelně v úterý a připravujeme  se na celoroční činnost v rámci hry  PLAMEN, kde mladí hasiči získávají dovednosti  nejen s hasičskou technikou. V SDH Ostřetín pracuje družstvo žen a mužů, kteří se připravují na soutěže v požárním útoku .  V letošním  roce se našim zástupcům v hasičských soutěžích dařilo a teď Vás seznámím s výsledky soutěží.                                                                                          

Soutěže a výsledky v roce 2016                                                                                                                       přípravka-6.2.2016 Kostěnické hrátky    8.místo 18.místo                        mladší žáci

14.2.2016 odborné zkoušky mládeže Ostřetín ,zkoušky složilo 21 mladých hasičů z SDH Ostřetín dorost

9.4.2016 okresní kolo Rokytno ,Daniel Kelka 5.místo mladší žáci

23.4.2016 pohárová soutěž Lipoltice,  Ostřetín A 4.místo Ostřetín B 3.místo     mladší žáci

14.5.2016 okresní kolo Dříteč 1.část, Ostřetín A 6.místo Ostřetín B 4.místo      mladší žáci

21.5.2016 okresní kolo Pardubice 2.část, Ostřetín A 4.místo Ostřetín B 5.místo dorost

22.5.2016 okresní kolo Pardubice, dorost mladší- Jaroslav Šlesinger 1.místo(postup do kraje) dorost střední- Roman Šlesinger 4.místo Daniel Kelka 5.místo(postup do kraje jako náhradník)dorost

18.6.2016 krajské kolo Pardubice, dorost mladší Jaroslav Šlesinger 3.místo, dorost střední Daniel Kelka 10.místo,nová disciplína-výstup na věž-Jaroslav Šlesinger 1.místo , Daniel Kelka 3.místo přípravka

25.6.2016 Břehy u Přelouče setkání přípravek, ukázka likvidace včelího roje 1.místo muži

23.7.2016 Memoriál Marie Mládkové Dolní Jelení  3.místo                             ženy ,muži

20.8.2016 pohárová soutěž Týníšťko  ženy 1.místo muži 3.místo                  ženy,muži

3.9.2016 okrsková soutěž Vysoká u Holic  ženy 2.místo muži 1.místo             mladší žáci

22.10.2016 ZPV Voleč  Ostřetín A 1.místo  Ostřetín C  16.místo  Ostřetín B 22.místo(z 29 hlídek) starší žáci-22.10. ZPV Voleč   Ostřetín A 13.místo Ostřetín B 23.místo-nebyly klasifikováni pro čtyři členy v hlídce-Moc děkuji (z 23 hlídek).

Tady vidíte,  že činnost s dětmi je opravdu náročná jak časově i finančně a proto jsem rád ,že SDH Ostřetín dosáhl na dotaci z MŠMT ve výši 47.000,-na činnost v oblasti hasičského sportu.  

                                  Sbor dobrovolných hasičů v Ostřetíně se podílí na akcích pořádaných společně s  OSH Pardubice-Hra plamen ,okresní kola, krajské kolo ,ZPV Voleč . V letošním roce pro práci s mladými hasiči byla z dotace MŠMT  zakoupena nádrž na vodu, sada hadic pro požární útok, ochranné přilby a sada hadic pro jednotlivce. V roce 2016 má SDH Ostřetín 108 členů z toho 48 dětí a mládeže do 18 let. Více informací a foto na : www.sdhostretin.estranky.cz.                                                               Děkuji členům SDH za čas a ochotu ,který věnují sboru , práci s mladými hasiči, přípravě a průběhu všech akcí ,které pořádá SDH Ostřetín. Děkuji  sponzorům , příznivcům ,rodičům za podporu a přízeň. Dále Obecnímu úřadu a Miloši Vlasákovi za pomoc při práci s mladými hasiči. Do Nového roku přeji všem hodně zdraví a štěstí.

                                                                                                                 Martin Pištora