Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele JSDH

22. 12. 2015

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky

 Výjezdovou jednotku tvoří v letošním roce 14 členů. Počátkem roku rozšířil naše řady v jednotce Jakub Linert a aktivně se zapojil do chodu jednotky.

V letošním roce nám veškerá výjezdová technika sloužila bez větších problémů.

Výjezdová jednotka měla v letošním roce k dnešnímu dni 12 výjezdů.

Dne 3.2.2015 se konalo školení jednotky na téma bojový řád, cvičební řád a základy lanové techniky.

Dne 11.3.2015 se konal praktický výcvik s vodou u požární nádrže u Lohnických.

V noci z 14. na 15.3.2015 se jedno družstvo 1+5 z naší JSDH zúčastnilo náročné noční soutěže nazvané JEŽKOVO PEKLO.
Soutěžící měli sraz v sobotu 14. března v kulturním domě ve Velkém Beranově na Jihlavsku, kde probíhala prezence. Po setmění pak družstva vyrazila plnit organizátory připravené disciplíny odpovídající reálným zásahům. Při této soutěži bylo vytvořeno 14 stanovišť v okolí Jihlavy. Na každém stanovišti byl připraven nějaký úkol, který se podobal reálnému zásahu(např. útok do poschodí, dálková doprava vody, vázaní uzlů, poskytování první pomoci...), Dále byly připraveny úkoly, které prověřily fyzickou kondici všech soutěžících (např. běh s hadicí B,běh s hadicí B do kopce a do schodů,lezení po provazovém žebříku atd.). Při úkolech které se podobaly reálným zásahům byl hodnocen čas a správnost provedení dle cvičebního a bojového řádu. S daným úkolem jsme byli seznámeni až po příjezdu na každé stanoviště a po zapnutí časomíry. Děkuji všem zúčastněným závodníkům za jejich svědomitou přípravu na tyto závody a za výborné a vyrovnané výkony při samotné soutěži. Po svém výkonu se naše družstvo umístilo ve velice silné a početné konkurenci na výborném 4 místě. 
Dne 23.3.2015 jsme na žádost starosti obce káceli smrk u OÚ Ostřetín. 

 Dne 28.7.2015 byl proveden teoretický a praktický výcvik všech nositelů DP naší jednotky v používání izolačních dýchacích přístrojů, a vyváděcích pomůcek.

Dne 14.8.2015 výjezdová jednotka vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku požárů  provedla na žádost správce lesní hospodářské společnosti Uhersko praktické ověření dostupnosti zdrojů požární vody v lese u Vysoké u Holic.

Ve dnech 19-20.9. Jakub Linert úspěšně absolvoval kurz na nositele dýchací techniky a rozšířil počet členů schopných zasahovat v dýchacích přístrojích na 13.

Dne 2.10.2015 jsme pořádali školení výjezdových jednotek našeho okrsku. Školení začalo krátkou teorií a poté se všechny jednotky přemístili k rozestavěnému komplexu budov. Aby se tento výcvik podobal co nejvíce reálnému zásahu, byla část budovy zakouřená a byla v ní schovaná jedna figurína a 4 figurantky. Po příjezdu jednotek vše probíhalo jako při reálném zásahu. Do budovy se vstupovalo se zavodněnými vodními proudy a prioritně byly vyhledávány a následně vyváděny a vynášeny osoby. Po vyvedení poslední osoby bylo toto cvičení ukončeno a po dvoučlenných skupinách byl trénován pohyb v zakouřeném prostředí, vyhledávání a vynášení osoby (figuríny). Děkuji firmě Duka assist za poskytnutí areálu na toto cvičení.

Mimo tento stručný výpis činností členové individuálně absolvují v průběhu celého roku výcviky s dýchacím přístrojem, zajišťují údržbu a opravy svěřené techniky a jsou nápomocni při údržbě naší obce (např. mytí místních komunikací, kácení vzrostlých dřevin atd.)

 

Přehled výjezdů v letošním roce

11.1.2015 - Ostřetín - odstranění spadlých stromů na el. vedení

10.3.2015 - Horní Roveň - požár trávy

  7.5.2015 -  Ostřetín - Vysoká u Holic - DN převrácený nákladní automobil

 na hlavní silnici I/35

  5.6.2015 -  Vysoká u Holic - DN osobní automobil na střeše

12.6.2015 - U Jaroslavi -odstranění stromů hrozících pádem na hlavní silnici I/35

18.7.2015 - Ostřetín - požár zbytků po pálení

20.7.2015 - Ostřetín - požár zbytků po pálení

Dne 21.7.2015 byla výjezdová jednotka povolána na požár lesa ve Srubech. I přes to, že je období dovolených se tohoto výjezdu zúčastnili téměř všichni členové výjezdové jednotky (na místo jsme jeli s CAS i DA). Na místě jsme zajišťovali hašení přiděleného úseku pomocí 2 proudů C a zároveň naše CAS zajišťovala kyvadlovou dopravu vody. Zásah byl velice náročný vzhledem k době trvání, tropickým teplotám a značné fyzické náročnosti. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným členům za jejich vysoké nasazení a  bezchybné provedení zásahu.

12.8.2015 -  Jednotka zasahovala u požáru skladu sena ve Chvojenci.  Činnost jednotky spočívala zajištění okolí objektu,aby nedošlo k rozšíření požáru.

27.9.2015 - Dolní Jelení - dohašování hromady přírodního odpadu.

12.11.2015 - Holice - požár výškové budovy (prověřovací cvičení)

28.11.2015 - Dolní Roveň - požár stodoly

Závěrem chci poděkovat všem členům v. jednotky za jejich čas a odvedenou práci a všem přeji pohodové prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce.

 

                                                                                                František Markl