Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva starosty SDH

22. 12. 2015

SDH Ostřetín 2015

1.Zahájení

2.Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3.Zpráva o činnosti jednotky SDH Ostřetín

4.Zpráva revizní komise

5.Předání ocenění

6. Plán práce na rok 2016

7.Schválení usnesení

8.Diskuze

9.Závěr

 

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín Vás prosím o minutu ticha k uctění památky našeho bratra hasiče Lubomíra Groulíka………………………………………………………………..Děkuji

 

Rok 2015 začal pro SDH Ostřetín členskou schůzí ,která se konala 13.1. ve stoleté hospodě.Dále 20.1.proběhla okrsková schůze za účasti zástupců okrsku č.12,kde se domlouvaly termíny soutěží a činnost okrsku v roce 2015.

Pak následovalo školení vedoucích mládeže ,které proběhlo

23.-24.1.2015 v Rekreačním středisku Radost a vedoucí složili potřebné zkoušky pro činnost s mládeží.           V únoru jsme již tradičně připravovali odborné zkoušky mladých hasičů v prostorách Obecního úřadu a hasičárny, kterých se zúčastnilo 140 dětí z okresu Pardubice. Velkou akcí pro sbor je také příprava a průběh Hasičského plesu. Letos se konal 21.března, hrála skupina IRIS BAND, děkujeme všem účastníkům za přízeň a věříme ,že se ples líbil.Pro příští rok máme změnu v podobě změny  kapely, doprovodného programu a tímto již Vás zvu na ples ,který proběhne 19.3.2016.

  Dne 21.3.2015 se konaly volby do OSH Pardubice ve Slepoticích s tímto výsledkem:

    Starosta OSH- Bohuslav Cerman         SDH Horní Roveň

   1.náměstek    -Milan Vosáhlo               SDH Újezd u Přelouče

   2.náměstek    -Martin Pištora               SDH Ostřetín

   3.náměstek    -Jiří Bolehovský               SDH Komárov 

Ve Výkonném výboru za náš okrsek je František Cach a v nově založené radě Hasičských soutěží náš okrsek zastupuje Vlaďka Mašková.

        Týden po plese proběhl sběr starého železa a svoz elektrospotřebičů.

 V roce 2015 náš sbor vede okrsek č.12 a tak na nás vyšlo pořádání okrskové soutěže v požárním sportu. Dne 2.5.20015 jsme na místním hřišti uspořádali soutěž pro sbory z okrsku v požárním útoku a netradiční štafetě. Výtěžek z akce 13.163,-Kč byl předán Kateřině Říhové z Velin.

  Ve čtvrtek 7.5. jsme se společně s oddílem Junáka zúčastnili pietního aktu u pomníku padlých v první světové válce ,u pamětní desky na staré hasičárně a na místním hřbitově u pomníku obětí druhé světové války.             V letošním roce probíhalo zateplení a výměna oken na budově Obecního úřadu a v prvním týdnu proběhlo malování šatny o které se postarali Sláva Rýzler a Jiří Janda .Poté následoval úklid hasičárny,šatny a klubovny  který provedli  další členové SDH.Všem moc děkuji.

   V měsíci dubnu a květnu proběhla repase PS 12,kde byl vyměněn motor ,opravena elektroinstalace a stříkačka dostala nový lak.Tuto opravu provedl  Jiří Roček a Martin Klouček a zaslouží si  velký dík.

  V průběhu měsíce května byl domluven a schválen nákup fotoaparátu pro potřeby  sboru a výjezdové jednotky.

    Dne 6.6.se zástupci SDH zúčastnili oslav 150.let založení SDH Radhošť. Je to druhý nejstarší sbor v České republice.

  Největší akce roku  2015 pro dobrovolné  hasiče  se  konala   4.7.2015 v  Pardubicích, kde proběhl   V.sjezd  SH ČMS v Sukově síni. Sjezdu předcházela propagační jízda z Ostravy do Pardubic. Náš sbor se ji zúčastnil se zásahovou technikou na trase Radhošť -Moravany. U příležitosti sjezdu byla sboru přidělena stuha k praporu. Na průběhu sjezdu se SDH Ostřetín podílel zajišťováním ubytovacích služeb v Pardubicích.

  Dne 11.8. jsme navštívili dětský tábor v Chacholicích se zásahovou technikou a dětem byly předvedeny možnosti  techniky při zásahu a pak následovalo krátké proškolení první pomoci.

   Dne 22.8. proběhlo tradiční opékání masa spojené a s posezením pro členy ,jejich partnery a příznivce SDH Ostřetín.

    V sobotu 29.8 .jsme se sešli u hasičárny při příležitosti dokončení výměny oken a zateplení budovy Obecního úřadu. Starosta obce Miloš Vlasák seznámil přítomné s průběhem oprav a poté proběhl křest sošky Svatého Floriána  ,která byla umístěna do výklenku mezi vraty u hasičárny.

        1.9.2015 jsme přivítali nové žáčky v základní škole a předali jim drobné dárky.

    Dne 12.9. se v Ostřetíně konal sraz rodáků. SDH prezentoval svoji činnost na výstavce v tělocvičně a členové výjezdové jednotky zájemcům předvedli zásahovou techniku. Při této akci sbor zajišťoval občerstvení  pro účastníky v sále OÚ.

   Dne 19.9. se zástupci sboru zúčastnili oslav 140.let založení SDH Holice.

    V úterý 24.11. nás navždy opustil Lubomír Groulík se kterým jsme se rozloučili 1.12.2015 v místním kostele v Ostřetíně.Čest jeho památce.

V neděli 13.12. sbor jako každý rok zajišťoval vydávání občerstvení při předvánočním zpívání koled u školy v Ostřetíně.

Největší část činnosti SDH Ostřetín je práce s mladými hasiči ve věku 3-18 let. V roce 2015 pracujeme se 47 dětmi. Zúčastňujeme se celoroční hry Plamen, Ligy Mladých hasičů okresu Pardubice , setkání a soutěží přípravek .Pro práci s dětmi máme proškoleno 7 vedoucích.

  Soutěže v roce 2015: 7.2.Kostěnické hrátky s hasičátky  - 3.místo přípravka

                                      28.2.odborné zkoušky mládeže ,zkoušky složilo 9.mladých hasičů , starší žáci

                                      25.4.liga v Lipolticích - 7.místo,9.místo,11.místo - mladší a starší žáci

                                        2.5. okrsková  Ostřetín - 1.místo,2.místo - přípravka mladší žáci starší žáci

                                      16.5.okres Dříteč - 5.místo,7.místo - mladší žáci starší žáci

                                       23.5.okres Pardubice - 4.místo,8. místo,7.místo mladší žáci starší žáci

                                        13.6.setkání přípravek - Břehy přípravka

                                        19.-21.6.soustředění RZ Radost mladší žáci

                                        20.6. výlet do hasičského muzea Čechy pod Kosířem ,lanový park Veverák starší  žáci              

                                        17.10 ZPV Starý Máteřov  4.-6.-11.-28.místo  8.místo      mladší žáci starší žáci

                                         8.12.  Mikulášská nadílka pro mladé hasiče a přípravku-poděkovat holkám

      Schůzky probíhají každé úterý  a na každé schůzce se trénují jednotlivé disciplíny potřebné pro zvládnutí všech závodů.

     V karegorii dospělých máme letos zapojeno družstvo žen  a  mužů v požárním sportu.

Soutěže v roce 2015: 2.5.okrsková soutěž Ostřetín - 3.místo muži

                                   25.7. Memoriál Dolní Jelení - 5.místo ženy

                                   22.8. O pohár starosty Týníšťko - 2.místo,1.místo - ženy,muži

                                     5.9. soutěž v PÚ Vysoká u Holic - 1.místo,1.místo  ženy,muži

Sbor dobrovolných hasičů v Ostřetíně spolupracuje s OSH Pardubice při pořádání soutěží a dalších akcí v okrese Pardubice .V roce 2015 má SDH Ostřetín 97 členů z toho 47 dětí a dorostu do 18 let.  V letošním roce musela podle nového zákona proběhnout registrace sboru  na spolek.Díky tomu, a se souhlasem Obce Ostřetín má SDH  své sídlo na adrese Obecního úřadu.S registrací na spolek také došlo ke změně typu bankovního účtu.                                                                                            

Na závěr bych chtěl poděkovat  všem členům SDH Ostřetín ,kteří se aktivně věnují práci s dětmi, ostatním členům ,rodičům a příznivcům za podporu.Děkuji sponzorům ,AFK Horní Jelení za pomoc s dopravou na závody ,Obci Ostřetín a starostovi Miloši Vlasákovi  za podporu SDH Ostřetín v práci nejen s mladými hasiči. Dále děkuji členům SDH ,kteří pomáhají při zajišťování akcí v průběhu roku.Do Nového roku přeji všem hodně zdraví a štěstí.

                                                                                                                Martin Pištora