Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele JSDH

5. 1. 2015

ZPRÁVA VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OSTŘETÍN

Bratři a sestry , vážení hosté, dovolte abych vás seznámil s činností výjezdové jednotky za uplynulý rok 2014.

Výjezdovou jednotku v uplynulém roce tvořilo 15 členů. Bohužel ke konci roku ukončí činnost ve výjezdové jednotce z důvodu změny bydliště strojník a protiplynař Jakub Vosáhlo. Chci touto cestou Jakubovi poděkovat za velký kus odvedené práce v naší jednotce a popřát ať se mu daří u našich hornojelenských sousedů.

Zásahů v tomto roce měla výjezdová jednotka jen 6 a to z toho důvodu, že v územní působnosti naší jednotky došlo jen k 6 mimořádným událostem které vyžadovaly náš zásah. Měřítkem kvality jednotky není počet výjezdů, ale odborná připravenost všech členů a kvalita provedení vlastního zásahu. Činnost výjezdové jednotky v průběhu roku se neskládá jen z výjezdů ale i ze školení, výcviku a periodických zdravotních prohlídek.

Dne 25.2. se konalo školení bojového řádu

Dne  9.3. se konal praktický výcvik ve vytvoření přívodního,dopravního a                                 útočného vedení.

 V noci z 15. na 16.3.2014 se jedno družstvo 1+5 z naší jednotky ve složení: František Markl, Jirka Roček, Lukáš Voříšek, František Vosáhlo, Kuba Hubáček, Kuba Vosáhlo zúčastnilo náročné noční soutěže nazvané JEŽKOVO PEKLO. Při této soutěži bylo vytvořeno 15 stanovišť v okolí Jihlavy. Na každém stanovišti byl připraven nějaký úkol, který se podobal reálnému zásahu(např. útok do poschodí, dálková doprava vody, vázaní uzlů, poskytování první pomoci...), Dále byly připraveny úkoly které prověřily fyzickou kondici všech soutěžících(např. běh s hadicí B, běh s hadicí B do kopce a do schodů, lezení po provazovém žebříku...). Při úkolech které se podobaly reálným zásahům byl hodnocen nejen čas, ale i správnost provedení dle cvičebního a bojového řádu. S daným úkolem jsme byli seznámeni až po příjezdu na každé stanoviště a po zapnutí časomíry. Děkuji všem zúčastněným závodníkům za jejich svědomitou přípravu na tyto závody a za výborné a vyrovnané výkony při samotné soutěži. Po svém výkonu se naše družstvo umístilo ve velice silné a početné konkurenci na výborném 4 místě. Dále děkuji Martinovi Kloučkovi který nás po celou dobu soutěže fotografoval a mezi stanovišti nám zajišťoval zázemí.

Dne 17.3. absolvoval cyklické školení velitelů JPO III na HZS Pardubice Martin Pištora

Ve dnech 20-21.3. 2014 úspěšně absolvovali cyklické školení a periodické přezkoušení strojníků JPO III na HZS Pardubice: Jirka Roček, Jakub Vosáhlo, František Vosáhlo.

Dne 26.3.2014 proběhl praktický výcvik s motorovou pilou.

Dne 19.4.2014 se část výjezdové jednotky zúčastnila školení v Moravanech. Školení probíhalo formou praktického výcviku a téma školení bylo: poskytování první pomoci, stavění hrází z pytlů s pískem, výcvik s požárními čerpadly, ukázka spojového vozu a asi nejzajímavější část bylo plnění závěsného vaku pod vrtulníkem a ukázka leteckého hašení.

Dne  5.7.2014 jsme na žádost starosty obce na místním hřišti kde probíhal dětský den předvedli ukázku zásahu na dopravní nehodu s vyproštěním a ošetřením zraněné osoby a dále jsme po celé odpoledne dělali statickou ukázku zásahového automobilu a veškerého vybavení.

V týdnu od 20 do 24.10.2014 Jiří Roček a Lukáš Voříšek úspěšně absolvovali velitelský kurz v Brně na učilišti požární ochrany Ministerstva vnitra, zakončený teoretickou i praktickou zkouškou.

Dne 14.11.2014 se konal praktický výcvik výjezdové jednotky ve vyhledávání osob v zakouřeném prostředí a provádění hasebních prací. Cvičení se konalo v rozestavěném objektu, bylo připraveno několik scénářů. Vlastní cvičení probíhalo prakticky jako při skutečném zásahu a cílem bylo aby si hasiči osvojili zásady vytvoření dopravního vedení, útočných proudů, vstupu do uzavřených prostor, vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, vyvádění a vynášení ohrožených osob do bezpečí. Během tohoto cvičení se také prostřídali všichni velitelé ve velení. Po každém scénáři bylo vyhodnocení průběhu zásahu.

Mimo tento stručný soupis činnosti jednotky v průběhu celého roku na žádost starosty obce,  zajišťujeme zalévání zeleně, mytí komunikací, zprůchodnění ucpaných mostů a kanálů. Dále naše služby využívá místní zemědělská společnost. Provádění těchto činností zajišťuje z největší části Jirka Roček, za což mu patří velký dík.

V letošním roce jsme získali dotaci na 1 ks kapesní RDST, dále jsme dokoupili zásahové kukly a svítilny na přilby pro všechny nositelé dýchacích přístrojů. V letošním roce jsme ještě museli koupit nové akumulátory do Mana a vysílačky na ovládání sirény jako náhradu za staré které dosloužily.  

 

Přehled výjezdů:

 

 7.3.2014 - Ostřetín - požár sazí v komíně

  4.3.2014 - Dolní Roveň - požár zemědělské usedlosti  

17.6.2014 - Vysoká u Holic – dopravní nehoda- osobní automobil s nákladním s vyproštěním zaklíněné osoby. Zde naše jednotka dorazila na místo jako první a zajistila předlékařské ošetření dvou zraněných osob a vyproštění jedné zaklíněné osoby. Po příjezdů vozidel záchranné služby jednotka předala zraněné do jejich péče a zajistila řízení provozu

26.7.2014 - Dašice - požár pole (strniště).

 3. 8.2014 - Jaroslav - požár pole s obilím

 3.11.2014 - Ostřetín-Vysoká u Holic - požár mysliveckého posedu

 

Na závěr chci poděkovat všem členům výjezdové jednotky za jejich odvedenou práci a dále starostovi naší obce Milošovi Vlasákovi za jeho podporu a výbornou spolupráci a vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.

                                                                                       František Markl