Jdi na obsah Jdi na menu
 


zpráva starosty SDH

5. 1. 2015

SDH OSTŘETÍN 2014

Program Výroční valné hromady 19.12.2014

1.Zahájení

2.Zpráva o činnosti SDH Ostřetín

3.Zpráva o činnosti jednotky SDH Ostřetín

4.Zpráva revizní komise

5.Volba výboru SDH Ostřetín

6.Předání ocenění

7.Schválení plánu práce na rok 2015

8.Diskuze

9.Závěr

Před zprávou o činnosti SDH Ostřetín Vás prosím o minutu ticha k uctění památky za našeho bratra hasiče, bývalého velitele a kamaráda Jiřího Březiny.………………………………………Děkuji

 

Sbor dobrovolných hasičů v Ostřetíně zahájil svoji činnosti v roce 2014 členskou schůzí 14.ledna, a účastí na Výročních valných hromadách na Horním Jelení a Velinách.    

              Dne 22.2.2014 se konaly zkoušky odborností mladých hasičů. Proběhly v prostorách hasičárny a obecního úřadu v Ostřetíně. Zkoušek se zúčastnilo 112 mladých hasičů z Pardubického okresu. Děti plnili odbornosti: Preventista junior , Strojník junior , Preventista , Strojník , Cvičitel , Velitel a Instruktor. Za SDH Ostřetín a Vysokou u Holic splnilo zkoušku 22 dětí.

              Ve dnech 7.-8.3.2014 se konalo školení vedoucích mladých hasičů v RZ Radost na Horním Jelení. V pátek proběhla část teoretická a v sobotu byla proškolena hra Plamen. Odpoledne složili za SDH Ostřetín zkoušky vedoucích:Martin Pištora,Martina Pištorová,Vladislava Mašková,František Markl,Pavlína Horáčková,Líba Hejzlarová,Klára Svatoňová,Jakub Vosáhlo a Jiří Janda.

              V sobotu 22.3.2014 se konal v Obecním sále v Ostřetíně tradiční hasičský ples, na kterém hrála skupina IRIS BAND. Děkujeme všem účastníkům plesu a věříme, že se dobře bavili.

              V sobotu 12.4.2014 se uskutečnil sběr starého železa v obci, kde byly svezeny staré elektrospotřebiče.

              V sobotu 19.4.2014 se konalo velikonoční odpoledne u hasičárny v Ostřetíně, které pořádal obecní úřad Ostřetín. Členové SDH Ostřetín zajištovali pro účastníky občerstvení.

              V sobotu 26.4.2014 proběhla Pohárová soutěž mladých hasičů v Lipolticích. Soutěžilo se v disciplínách :štafeta 4x60m,štafeta požárních dvojic a v požárním útoku. Naši mladí hasiči se v kategorii mladších žáků umístili na 9.místě a starší žáci skončili na 8.místě. Tento závod byl přípravou na okresní kolo hry Plamen, která proběhla ve dnech 10.5. a 17.5 ve Dřítči a Sezemicích.

              Dne 26.4.2014 se náš člen Jakub Šubrt zúčastnil závodu TFA na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí. Při své čtvrté účasti na této soutěži obsadil ve své kategorii 6. místo. Soutěž je rok od roku složitější a pořadatelé nevynechají žádnou možnost závodníkům trať ztížit. Letos, přibyla disciplína transport barelu skrze tunel a 80kg figurína se přesouvala na dlouhou vzdálenost 60m.

              Ve středu 7.5.2014 se zástupci SDH Ostřetín zúčastnili kladení věnců u pomníku obětí první světové války a společně s oddílem Junáka a spoluobčany z Ostřetína uctili památku padlých u pamětní desky na Obecním úřadu,místním hřbitově a kytici květin jsme také položili u pamětní desky na bývalé hasičárně.

              V sobotu 10.5.1014 se konala první část okresního kola hry Plamen ve Dřítči.Závodilo se v disciplínách CTIF a za krásného počasí mladší žáci obsadili 3.místo a starší obsadili 6.místo. Druhá část okresního kola se konala 17.5.2014 v Sezemicích a za špatného počasí mladší žáci obsadili ze 17ti družstev 4.místo a starší žáci ze 16ti družstev 7.místo. Tímto závodem jsme ukončili sezonu 2013/2014. Chci poděkovat všem mladým hasičům za přípravu na závody a předvedené výkony.

              Ve středu 14.5.2014 proběhlo poslední rozloučení s panem Jiřím Březinou,který byl dlouholetým členem a velitelem SDH Ostřetín.Rozloučení se konalo v místním kostele a po církevním obřadu byl uložen do rodinné hrobky.Čest jeho památce.

              V sobotu 31.5.2014 se konala okrsková soutěž ve Velinách spojená se soutěží mladých hasičů z Velin a Ostřetína.V kategorii mužů jsme obsadili 4.místo v požárním útoku a 2.místo ve štafetě.Mladí hasiči obsadili v obou kategoriích 1.místa.

              V sobotu 14.6.2014 se v Břehách u Přelouče konalo celostátní setkání přípravek.Svoji činnost zde předvedlo 17 týmů mladých hasičů.Naše přípravka předvedla svoje vystoupení o poskytnutí pomoci při autonehodě.Za svoji ukázku sklidili zasloužený potlesk a odvezli si i pěkné ceny.

               Dne 26.7. se konal na Dolním Jelení Memoriál Marie Mládkové,kde soutěžilo družstvo mužů a obsadilo 7.místo.

              V sobotu 16.8.2014 se u hasičárny v Ostřetíně konalo prázdninové setkání mladých hasičů. Byla pro ně připravena soutěž, kde na stanovištích plnili jednotlivé úkoly. Po splnění šesti disciplín získali zaslouženou odměnu. Soutěží se zúčastnilo 38 dětí. Pro děti, rodiče a doprovod bylo připraveno občerstvení.Večer pak proběhlo tradiční posezení členů SDH Ostřetín spojené s opékáním masa.

              Dne 1.9.2014 jsme přivítali nové prvňáčky v Základní škole v Ostřetíně a předali jsme jim drobné dárky potřebné pro jejich činnost.

              V sobotu 6.9.2014 jsme se zúčastnili tradičních posvícenských závodů v požárním útoku v kategorii mužů ve Vysoké u Holic.V krásném areálu a za slunečného počasí jsme  vybojovali 3.místo.

              V sobotu 27.9.2014 jsme se zúčastnili oslav založení SDH Turov. Slavili 90.let od vzniku sboru a naše přípravka zde předvedla svoji ukázku záchrany osoby z hořícího domu a spolu s dalšími sbory jsme strávili příjemné odpoledne.

Dne 11.10.2014 se konala tradiční posvícenská zábava,kterou jsme pojali v retro stylu šedesátých až osmdesátých let.Na návštěvníky zábavy během večera čekala soutěž o sud piva a půlnoční hra o ceny.K tanci a poslechu hrála skupina Rytmus. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a věříme,že se dobře bavili.

V sobotu 18.10.2014 se v areálu koupaliště v Litětinách konal závod požární všestrannosti,který zahájil novou sezonu hry PLAMEN ročníku 2014-2015.Soutěže se zúčastnilo 20 hlídek mladších žáků,22 hlídek starších žáků a 53 dětí v kategorii přípravek.Mladší žáci obsadili krásné druhé místo a následně páté a osmé. Ve starších jsme obsadili jedenácté a čtrnácté místo.V kategorii přípravek byly hlídky vyhodnoceny na prvních místech.Děkuji dětem za předvedené výkony, rodičům a příznivcům za pomoc při zajištění závodu.Tyto závody mladí hasiči poprvé absolvovali v nových dresech,které nám pomohli zajistit:Zemědělská společnost Ostřetín a.s.,Autoservis Ostřetín,NARKY-David Kysela,Rekreační zařízení Radost Horní Jelení a Obec Ostřetín.Tento závod zahájil novou sezonu, a pro nás také nový tím ,že jsme po domuvě s SDH Vysoká u Holic ukončili spolupráci při vedení kroužku mladých hasičů a mladí hasiči budou vystupovat a soutěžit pod hlavičkou SDH Ostřetín.

Činnost SDH Ostřetín je i nadále zaměřena především na práci s dětmi v kategoriích přípravky (3-6 let), mladších žáků (6-11 let), starších žáků (12-15 let), pro které zajišťujeme zázemí v klubovně hasičárny a materiál potřebný pro hru Plamen. V kroužku mladých hasičů pracuje 47 dětí nejen z Ostřetína, ale i z Vysoké u Holic, Horního Jelení, Jaroslavi a Týnišťka. V SDH Ostřetín dále funguje družstvo mužů, které se účastní pohárových soutěží v okolních obcích. Dále jsme letos dotáhli do konce zhotovení a instalaci vitrýny na původní stuhu a šerpy k hasičskému praporu,které si můžete prohlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu.Také jsou již zhotoveny nové obrazy,které používáme při výzdobě sálu při plesech.Je připraveno 10kusů s hasičskými tématy a věříme,že se budou líbit.

Na konci roku 2014 má SDH Ostřetín 109 členů z toho je 52 dětí a mládeže do 18 let.Ze zbývajících 57 členů je 17 žen.

   Rok 2015 bude pro nás hned od začátku nabitý akcemi od lednového školení vedoucích,přes odborné zkoušky mládeže v únoru.V březnu nás čeká hasičský ples,ale také volby do vedení OSH Pardubice.V roce 2015 máme i vedení okrsku a tak uspořádáme okrskovou soutěž začátkem měsíce května(termín bude upřesněn).Asi nejvýznamnější hasičskou akcí v roce 2015 v Pardubickém okrese bude Celostátní sjezd Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,který se bude konat 4.-5.července v Pardubicích.

Na závěr zprávy o činnosti SDH Ostřetín bych chtěl poděkovat všem sponzorům,Obecnímu úřadu v Ostřetíně za finanční pomoc při práci s dětmi, příznivcům,kteří podporují činnost našeho sboru. Dále děkuji všem aktivním členům SDH Ostřetín za jejich práci, vedoucím, rodičům, prarodičům za zajištění dětských soutěží. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví a štěstí.

                                                                                                                                Martin Pištora

Bod 5.Složení výboru SDH Ostřetín

Starosta :Martin Pištora

Náměstek starosty:Robert Tobiášek

Velitel:František Markl

Pokladník:Petra Karbulková

Členové výboru:Vladislava Mašková,Martina Pištorová,Jiří Hubáček,Jiří Roček

 

 

Plán práce pro rok 2015

Leden-školení a zkoušky vedoucích mládeže

Únor-příprava a zajištění odborných zkoušek mládeže okresu Pardubice

Březen-hasičský ples ,sběr železa

Květen-okrskové závody a dětské soutěže hry Plamen

Červen-setkání přípravek Břehy

Srpen-hasičské odpoledne pro děti a posezení pro členy

Říjen-závod požárnické všestrannosti

Celoročně-příprava mladých hasičů a zajištění chodu kroužku mladých hasičů ,účast družstva mužů na okrskových závodech a pohárových soutěžích a zajištění kulturních a společenských akcí pořádané společně s ostatními spolky  obci,účast na oslavách sborů v okolí.

                                                                                                                                                           Martin Pištora