Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva velitele JSDH

 

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostřetín

Výjezdová jednotka v letošním roce plnila povinnosti, které vyplývají z jejího zařazení JPO III. To znamená že všichni její členové v průběhu roku musí absolvovat předepsaný počet hodin školení, výcviku a každoroční lékařské preventivní prohlídky 

Počátkem letošního roku naše řady rozšířili D. Rýzler, J. Janda a M. Schejbal a po základním školení se aktivně podílí na chodu výjezdové jednotky. V letošním roce tvoří výjezdovou jednotku celkem 15 členů.

Dne 2.3. 2013 složili úspěšně zkoušky na nositelé dýchací techniky které pořádalo HZS Pardubice D. Rýzler, J. Janda, M.Shejbal a M.Klouček a díky tomu se rozšířil počet členů ve výjezdové jednotce schopných zasahovat v dýchacích přístrojích na 13.

Další akcí které se zúčastnilo jedno družstvo 1+5(ve složení L.Voříšek, J. Roček, M. Klouček, J. Hubáček, J. Vosáhlo a L.Jehlička)  byla noční soutěž Ježkovo Peklo která spočívala v tom že závodníci na jednotlivých stanovištích plnili náročné úkoly které byli blízké reálnému zásahu. Hodnocena zde byla rychlost ale i správnost provedení dle Bojového Řádu. Soutěž trvala celou noc její náročnosti ještě přispěla teplota která byla -10°C. Všichni závodníci si zde sáhli až na dno a naši borci i přesto že na takové soutěži byli poprvé obsadily ve velmi silné a početné konkurenci výborné 9. místo.

Dne 11.5.2013 po absolvování 40 hodinového školení na HZS Pardubice úspěšně složili strojnické zkoušky M. Klouček a J.Janda a tím rozšířili počet strojníků ve výjezdové jednotce na 7.

Po letních prázdninách provedlo HZS Pardubického kraje kontrolu akceschopnosti výjezdové jednotky. Kontrolovala se především odborná způsobilost, lékařské prohlídky, záznamy o školení, platnost revizí. Kontrola neshledala žádné závady.

V letošním roce jsme museli obměnit sací hadice umístěné na Manu z důvodu ztráty těsnosti na starých savicích. Jiné problémy jsme s naší technikou v letošním roce neměli. V měsíci listopadu provedl na Manu garážmistr Jiří Roček kompletní výměnu provozních náplní a filtrů.

V měsíci září jsme obdrželi radostnou zprávu-  byla nám přidělena dotace. Za tuto dotaci jsme zakoupily novou výkonnější elektrocentrálu (6kw), výkonné elektrické kalové čerpadlo (výkon 750l/min), motorové kalové čerpadlo(1300l/min) a dokoupení 2 párů zásahových bot, 2 zásahových 3vrstvých kabátů, 3 zásahových 3vrstvých kompletů a 2 přileb Gallet. Díky tomu již každý člen výjezdové jednotky má své odpovídající vybavení – zásahové boty, 3vrstvý zásahový komplet, přilbu Gallet.  

Naší stávající elektrocentrálu jsme přenechali výjezdové jednotce z Vysoké u Holic. Dále jsme s velitelem jednotky z vysoké uzavřeli dohodu, že navážeme užší spolupráci hlavně v případech živelných pohrom na celém území obce Ostřetín. Tato spolupráce bude vypadat tak že v případě zasažení naší obce větrnou smršťí nebo povodní a bude nahlášeno více událostí, tak budeme využívat i jednotku z Vysoké. Tato jednotka je již od letošního roku na tyto zásahy poměrně dobře vybavena(el. centrála, kalovka, motorová pila…)

Po dohodě se starostou naší obce dojde k zakoupení pytlů na písek a plničky na plnění pytlů s pískem. Pořízení tohoto materiálu se ukázalo jako nezbytné pro ochranu majetku našich spoluobčanů při červnových povodních(pokud dojde v nočních hodinách k zasažení většího území včetně Holic tak jedna plnička a několik pytlů které jsou v Holicích nepokryje potřeby ani Holic)

Výjezdová jednotka k dnešnímu dni má 21 výjezdů. Za zmínku stojí letošní červnové povodně při kterých vyjeli členové výjezdové jednotky na první výjezd o půl jedné ráno a po celý den přejížděli od jednoho místa na další až do večera takřka bez přestávky. 

 

 

 

Přehled výjezdů v letošním roce:

   6.1. - Ostřetín - požár sazí v komíně 

31.3. - Horní Roveň - požár v rodinného domu

 25.4. - Holice - Autocamping Hluboký požár chaty a okolního lesa. Zde jsme provedli lokalizaci a následnou likvidaci pomocí 1proudu C.

30.5. - Horní Jelení - čerpání vody ve sklepě 

1.6. - dopravní nehoda jednoho OA

10.6. - Ostřetín - odstranění náplavy pod mostem- po přívalovém dešti došlo k částečnému ucpání propustě pod mostem betonovými koryty a jiným materiálem. Odstranění jsme provedli pomocí lan, trhacího háku, krumpáče a lopat.

21.6. - Trusnov - požár skládky hnoje u lesa- zde jsme hasební práce prováděli 2 útočnými proudy C. 

 25.6. - Ostřetín - zaplavená silnice I/35 směr Vysoká u Holic

 25.6. - Čerpání vody a stavění hráze s pytlů s pískem

 25.6. - Holice - čerpání vody

 25.6. - Ředice - stavění hráze z pytlů s pískem 

25.6. - Holice - čerpání vody 

 25.6. - Ostřetín - čerpání vody

 29.6 - 30.6. Horní Jelení - rekreační zařízení "RADOST" - odčerpání vody

4.8. - Ostřetín - Týniš´tsko - uvolnění komunikace I/35. Zde jsme odstraňovali spadané stromy přes silnici v úseku Ostřetín- Týnišťsko po větrné smršti. Práci nám zde komplikoval velice silný déšť. 

4.8. - Ostřetín - odstranění poškozené části střechy a její provizorní oprava na místní škole došlo k utržení střešního okna a zůstalo viset za sněhové zábrany a hrozilo pádem. Pomocí lezecké techniky jsme zajistily jeho vrácení na původní místo a tím zabránily vzniku dalších škod. 

   5.8. - Ostřetín - pád vzrostlého stromu na dům. Tento zásah byl velice komplikovaný hlavně z důvodu velikosti stromu (na obejmutí kmene bylo potřeba 3 dospělých). Při zásahu jsme se museli jistit proti pádu lezeckým materiálem. Spadlý strom, který ležel na střeše domu jsme odstranili pomocí motorové pily. Museli jsme postupovat velice opatrně z důvodu nebezpečí úrazu a abychom nezpůsobili ještě větší škody zasaženém domě(což se nám k velké radosti majitelů podařilo). 

   8.8. -  Ostřetín - oprava střechy hrozící pádem

13.8. - Jaroslav - požár plošiny tatra 815 

26.8. - Ostřetín - směr Vysoká požár nákladního automobilu. Při tomto zásahu se jednalo o požár nákladního automobilu  který byl plně naložen plastovými díly na automobily. Vzhledem k tomuto vysoce hořlavému nákladu došlo k velice rychlému rozvoji požáru. Naše jednotka se dostavila na místo již po 7 minutách od vyhlášení poplachu, a přesto už měl nákladní automobil požárem zasaženou celou ložnou plochu. Ihned jsme provedli natažení 2 útočných proudů a podařilo se nám požár lokalizovat a následně zlikvidovat. Všichni jsme zasahovali v dýchacích přístrojích při zásahu se podařilo uchránit kabinu vozu a celý přívěs. 

23.9.- Vysoké Chvojno - hledání pohřešované osoby

   

      

  Na závěr chci poděkovat všem členům za jejich odvedenou práci a čas který věnují chodu naší výjezdové jednotky.

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.                                                                                                                            

                                                                                                                              Markl František