Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva starosty SDH

Výroční valná hromada 14.12.2012 SDH Ostřetín

Program

1)      Zahájení + schválení programu

2)      Zpráva o činnosti sboru

3)      Zpráva o činnosti jednotky

4)      Zpráva revizora účtu

5)      Plán práce na rok 2013

6)      Předání ocenění

7)      Diskuze

8)      Závěr

 

 

V lednu letošního roku se zástupci sboru zúčastnili Výročních valných hromad, které se konaly 14.1. na Horním Jelení a 21.1. ve Velinách. 10.2.náš sbor společně  s OSH Pardubice připravil odborné zkoušky mládeže, ve kterých úspěšně složilo zkoušku na 65 dětí z celého okresu Pardubice. I přes silný mráz se podařilo hasičárnu vytopit a celý den proběhl bez problému.

Ve dnech 2. – 3.3. se v rekreačním zařízení Radost školili vedoucí mládeže, kteří vedou v našem okrese mladé hasiče. V sobotu za náš sbor složili úspěšně zkoušky – Vladislava Mašková, Martina Pištorová, František Markl, Martin Pištora a Jakub Vosáhlo.

Další naší společnou akcí byla příprava tradičního hasičského plesu, který se konal 13.3. v obecním sále. K tanci a poslechu hrála skupina IRIS BAND a byla k vidění i ohňová show. Děkujeme všem, kteří navštěvují náš ples. Těší nás vysoká návštěvnost našeho plesu a těšíme se na příští rok, kdy opět bude hrát skupina „IRIS BAND“

Dne 31.3. SDH Ostřetín provedl sběr železa v obci a svoz elektrospotřebičů.Sesbíraný šrot odvezla firma Bajer a Janda z Holic.

Celoroční činnost mladých hasičů v kategorii dorostu prověřil branný závod, který proběhl 14.4. v Rokytně. Náš sbor reprezentovali: Veronika Albrechtová, Jaroslav Pelikán a Jakub Kaplan. 28.4. odjelo družstvo starších žáků do Lipoltic a v disciplínách štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic a požární útok obsadili 9. místo.

V ten samý den se naši zástupci Jakub Šubrt a František Vosáhlo zúčastnili závodu TFA v Ústí nad Orlicí, kde Jakub Šubrt obsadil 2.  místo a Fanda Vosáhlo 8.  místo.

Dále tuto sobotu ve Vysoké u Holic probíhal závod v půlmaratonu, kde naši členové zajišťovali zdravotní službu.

13.5. se konalo ve Starém Máteřově 1. kolo okresní soutěže hry Plamen v disciplínách CTIF. Družstvo starších žáků zde zabojovalo a obsadilo 3. místo. Druhá část okresního kola probíhala 19.5. také ve Starém Máteřově a tady družstvo mladších žáků obsadilo 7. místo a družstvo starších 9.místo. Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím a vedoucím za přípravu a průběh jednotlivých závodů. V kategorii mladších, starších žáků a dorostu reprezentuje SDH Ostřetín 24 dětí.

Dne 2.6. jsme se zúčastnili aviatické pouti na pardubickém letišti, kde jsme s ostatními sbory z okresu předváděli hasičskou techniku pro návštěvníky aviatické pouti.

Dalším velkým dnem letošního roku pro náš sbor bylo 16.6., kdy se družstvo přípravky zúčastnilo celostátního setkání, které se tradičně konalo v Břehách u Přelouče. Děti ve věku 3 – 6 let předvedli ukázku záchrany zvířátek z hořícího domečku, při kterém použili i nový hasičský speciál, který byl vyroben pro tento účel členy sboru a dalšími příznivci a je vidět, že fantazií se nešetřilo. Přípravku i nadále vedou Martina Pištorová, Pavlína Horáčková a Zuzana Horčičková, kterým patří velký dík za jejich práci. V přípravce pracuje 18 dětí.

Dále se nám v tento den ženil náš člen Lukáš Voříšek a bylo naší povinností ho při tomto významném dnu doprovodit. Z Pardubického zámku jsme novomanžele odvezli na svatební hostinu, které předcházel malý svatební zátah, kde Lukáš dokázal, že je na manželství dobře připraven.Posilněni jsme po druhé odpolední vyrazili na okrskovou soutěž na Dolní Jelení, kde jsme po vyrovnaném výkonu v obou kolech obsadili první místo. Večer pokračoval na svatbě Lukáše až do nočních hodin.

23.6. jsme odjeli na oslavy SDH Kostěnic.Tady jseme předvedli naši techniku.

Činnost sboru dobrovolných hasičů v Ostřetíně pokračovala v druhé polovině roku účastí na oslavách založení sboru na Dolním Jelení 7.7.2012, kde zástupci jednotky předvedli ukázku se zásahovým automobilem.

14.7. proběhly závody v požárním útoku v Dolních Ředicích, kde jsme obsadili 8. místo.

8.8. jsme na pozvání navštívili dětský tábor v Chacholicích u Chrasti, kde byl dětem předveden zásah na hořící domek, a pak bylo předvedeno vybavení a funkce zásahového vozidla a děti si vyzkoušeli vybavení vozidla.

18.8. se konala soutěž v požárním toku v Týnišťku, kde družstvo mužů obsadilo 5.místo. Také se tuto sobotu konal branný závod přípravky, který pro děti připravili vedoucí společně s rodiči v okolí hasičárny a dětem se moc líbil a společně jsme poseděli u hasičárny do podvečerních hodin.

Po této soutěži pro přípravku se konalo posezení pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě celého dne.

1.9. byl pro sbor organizačně náročnější, protože družstvo mužů se zúčastnilo závodu v požárním útoku ve Vysoké u Holic, kde obsadilo 3.místo. Přípravka a další zástupci sboru odjeli na oslavy založení sboru do Horní Rovně, kde přípravka předvedla svoji ukázku. Jakub Šubrt se tuto sobotu zúčastnil náročného závodu v disciplínách „TFA“ IRON FIREMAN 2012 v Praze, kde z 104 závodníků obsadil 35.místo. Gratuluji Jakubovi za výborný výsledek a děkuji za reprezentaci sboru a obce.

2.9. sbor asistoval při zajištění motokrosových závodů v Poběžovicích u Holic.

30.9. Jakub Šubrt absolvoval poslední závod „TFA“ v v seriálu ředitele Moravskoslezského kraje v tomto roce. V závodě s názvem „Ostravská věž“ ,který se konal přímo na Ostavské radnici  Jakub obsadil 37.místo.

6.10. SDH Ostřetín pořádal posvícenskou zábavu v sále OÚ. K tanci a poslechu hrála skupina RYTMUS. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Tady chci poděkovat Vlaďce Maškové za sponzorský dar v podobě zajištění kuchyně.

20.10. se konal v obci Břehy u Přelouče závod požárnické všestrannosti. Na závody jsme přepravovali 30 dětí, 4 vedoucí a rodiče, kteří doprovázeli nejmenší děti, a proto jsme zapůjčili autobus od AFK Horní Jelení. Závod začal za velmi sychravého počasí v 10:30 a družstva přípravky byla hodnocena na 1. místě, družstvo mladších žáků obsadilo 11.místo a starší 14. a 18. místo. Děkuji závodníkům za předvedené výkony, vedoucím za trpělivost a řidiči Fandovi Marklovi za pohodou cestu.

Dne 4.12. uspořádali vedoucí přípravky a mladých hasičů Mikulášskou nadílku, která se konala v tělocvičně. Čert s Mikulášem nadělili dětem malou drobnost.

V polovině září byly  přivezeny šerpy, které jsou nedílnou součástí hasičského praporu.Původní šerpy byly natolik poškozeny,že jsme se rozhodli pro výrobu jejich replik a půvudní šerpy budou vystaveny v hasičárně. Tím byla dokončena poslední část opravy této historické zástavy SDH Ostřetín. Celou opravu financoval sbor ze svých prostředků.

V průběhu roku 2013 chceme sehnat dokumentaci k motorové stříkačce „stratílek“, která se uskladňuje v horní hasičárně a postupně začít její opravy. Způsob a provedení oprav bude domlouván průběžně na členských schůzích.

Okresním sdružením hasičů v Pardubicích jsme byli požádáni o uspořádání závodů požární všestranností, který  příští rok připadá na 19. října a konat se bude v rekreačním zařízení Radost na Horním Jelení. Měli bychom představu závod provést podobně jako v roce 2009 a po novém roce, při první okrskové schůzi požádám zástupce okrsku č. 12 o spolupráci při jeho organizaci.

V průběhu roku došlo k některým změnám ve vedení sboru, kde místostarostu Martina Hejzlara nahradil Robert Tobiášek a dlouholetého spolehlivého pokladníka Josefa Schejbala nahradí od roku 2013 Petra Karbulková. Dále došlo ke změně členů výboru SDH. Také děkuji Martinu Lohniskému za správu internetových stránek sboru. V roce 2012 má SDH Ostřetín 96 členů z toho 43 dětí do 18 let.

Na závěr děkuji obecnímu úřadu v Ostřetíně, starostovi Miloši Vlasákovi, sponzorům a všem, kteří s námi spolupracují. Dále členkám a členům, kteří pracují pro chod sboru a zajištění práce s dětmi. Všem přeji hodně zdraví a štěstí do nového roku.

                                                                                 Martin Pištora

 

Plán práce 2013

únor – odborné zkoušky mládeže

březen – hasičský ples

duben – sběr železa

květen – okresní kola MH

červen –  festival přípravky Břehy

           říjen – organizace závodů požární všestrannosti

celoročně – připravit opravu „stratílka“

-          účast mužů a žen na soutěžích a oslavách SDH